Bestuur en Organisatie

Hoe is ons samenwerkingsverband georganiseerd? Het dagelijks bestuur stelt zich hier voor, net als onze medewerkers.