Bestuur en medewerkers

Filter op:

02 Margreet Kalkman (Steunpunt Coördinator)

02 Margreet Kalkman (Steunpunt Coördinator)

Steunpunt Coördinator van de regio Veenendaal, samen met Grietje Brommersma - Jalving.

Mijn naam is Margreet Kalkman en ik ben de Steunpunt Coördinator in de samenwerkingsverband voor de regio Veenendaal, voor de helft van de week.
De laatste ruim tien jaar van mijn loopbaan als orthopedagoog werkte ik in het speciaal basisonderwijs. Daar was ik verantwoordelijk voor de diagnostiek, begeleiding van leerlingen en ondersteuning van ouders en leraren. Vanuit het perspectief van handelingsgericht gericht werken heb ik veel positieve ervaring opgedaan in het samenwerken met ouders in de leerlingenzorg. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij het opzetten van de 1-zorgroute binnen de school. In het Veenendaalse Samenwerkingsverband had ik zitting in de PCL en een bovenschools adviesteam.
Ik vind het een boeiende uitdaging een steunpunt op te zetten waar scholen een beroep op kunnen doen, in het realiseren van passend onderwijs en zie uit naar een constructieve samenwerking met scholen en ouders.

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.