Schoolbesturen vormen vereniging

Schoolbesturen vormen vereniging

De 35 samenwerkende schoolbesturen in Rijn & Gelderse Vallei vormen samen een vereniging. Samen bepalen zij hoe zij leerlingen in onze regio passende onderwijsondersteuning bieden.


Via de Algemene Ledenvergadering hebben de schoolbesturen invloed op het beleid en de koers van ons samenwerkingsverband. De Algemene Ledenvergadering is toezichthouder en werkt met een toezichtkader.

Het Ondersteuningsplan, de (meer)jarenbegroting en het jaarverslag worden door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd.