Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan

In het Ondersteuningsplan staan de missie, visie, doelen en afspraken voor/over passend onderwijs in Rijn & Gelderse Vallei.

  • Het Ondersteuningsplan 2018-2022 is hier te openen. De huidige versie is in juni 2018 vastgesteld. Vanwege de veranderende governance, zal dit document naar verwachting begin april 2019 aangepast worden.

In het Ondersteuningsplan kan naar bijlagen worden doorgeklikt, in de bijlagen zijn procedures en afspraken verder uitgewerkt. Denk aan afspraken over handelingsgericht werken, de reglementen van het bestuur en de begroting.