Ondersteuningsplan en aanvullend beleid (o.a. inrichtingsnotitie)

Ondersteuningsplan

In het Ondersteuningsplan staan de missie, visie, doelen en afspraken voor/over passend onderwijs in Rijn & Gelderse Vallei.

In het Ondersteuningsplan kan naar bijlagen worden doorgeklikt, in de bijlagen zijn procedures en afspraken verder uitgewerkt. Denk aan afspraken over handelingsgericht werken, de reglementen van het bestuur en de begroting.

Voor een uitwerking zie ook de Inrichtingsnotitie.

Bijlagen aanvullend beleid bij Ondersteuningsplan:
Aanvullend beleid Bekostiging S(B)O.
Notitie HGO-TLV
Notitie Omzetten CVI PCL Indicaties
Schorsing, verwijdering en thuiszitters
Privacyreglement

 

 


 

 

 

 

Subdiensten