OPP (Groeidocument), aanvraagformulieren TLV, herindicatie, aanvullende informatie, enz.

Het OPP wordt gebruikt als middel om de doelen en onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften van kind, leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) in beeld te brengen.
Het OPP vervangt in feite het handelingsplan. In bijgaande Routeplanner kunt u lezen hoe het OPP gebruikt kan worden. 
U kunt indien leerlingen onvoldoende profiteren van het onderwijs de Steunpunt Coördinator erbij betrekken.

OPP 1.5 (te gebruiken in MS-Office 2007 of latere versies)
Bijlage 1 OPP 1.5
Bijlage 2 OPP 1.5
OPP Routeplanner (toelichting)

OPP-trap: een communicatiemiddel om het ontwikkelingsperspectief te bespreken met de betrokkenen. Op deze website vindt u informatie over de OPP-trap en is de nieuwste versie te downloaden bij het tabblad "downloads".

Het tweede document is een overzicht om te werken met DLE-scores.

Uitsluitend te gebruiken door SO organisaties bij aanvraag van een TLV:
Overdrachtsdocument TLV aanvraag
Toelichting Overdrachtsdocument

Te gebruiken bij overdracht gegevens van het Jonge Kind:
Overdrachtsdocument Jonge Kind
Toelichting bij overdracht Jonge Kind

Indien de onderwijsondersteuningsvraag voor het kind de basisondersteuning van de school overschrijdt, dan kan de school Extra ondersteuning of een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het SWV. Neem in beide gevallen contact op met de Steunpunt Coördinator.
Aanvraag TLV SWV RGV
Memo procedure TLV Aanvraag en aanvraag herindicatie

Voor ouders:
Toestemmingsformulier psychologisch onderzoek.

De laatste inleverdatum voor HGO en TLV is dit schooljaar 15 mei 2018! Overige data staan in de agenda.

Procedure Herindicatie
Memo procedure TLV Aanvraag en aanvraag herindicatie
Formulier Herindicatie