Samenwerkingsagenda en regionale uitgangspunten

Hier vindt u de Samenwerkingsagenda  en kunt u kennis nemen van de werkgroepen waaraan Food Valley breed door gemeente en onderwijs wordt deelgenomen.
Tevens vindt u hier de Regionale uitgangspunten over onderwerpen waar (passend) onderwijs en gemeenten (Jeugdhulp) elkaar treffen in de FoodValley.