Schoolondersteuningsprofielen

 

 

Het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) is een  instrument, waarin elke school van het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei beschrijft welke ondersteuning die school kan bieden. Het profiel wordt door het team van de school samengesteld.

Elke schoolteam zal op basis van het SOP de geïnventariseerde en beschreven ondersteuningsmogelijkheden analyseren. Op basis van deze analyse beschrijft het team haar ambities en het te ontwikkelen beleid om de ondersteuningsmogelijkheden te vergroten.

Het SOP (inventarisatie, analyse, ambitie en beleidsontwikkeling) wordt voor advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school. Op deze wijze kunnen ouders ook meepraten.

Uiteindelijk wordt het SOP vastgesteld door het bevoegd gezag/het bestuur van de school.

De school plaatst het vastgestelde SOP (ondertekend door MR en bevoegd gezag) op de website, zodat voor iedereen (ouders, leerlingen en andere belanghebbenden) te lezen is welke ondersteuningsmogelijkheden de school biedt.

Op de website van het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei treft u de schoolondersteuningsprofielen aan waarin de ondersteuningsmogelijkheden zijn weergegeven. Deze schoolondersteuningsprofielen zijn in te zien door op de betreffende regio te klikken en in het vervolgscherm op de betreffende schoolnaam.