Film SWV RGV


Film Passend Onderwijs in SWV RGV

In het schooljaar 2017-2018 is met scholen uit het samenwerkingsverband een film gemaakt over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. De film beoogd u en andere geïnteresseerden te informeren over de wijze waarop scholen met ouders in ons samenwerkingsverband vorm en inhoud geven aan de doelstellingen voor passend onderwijs. De film toont hoe scholen hun basisondersteuning vorm geven, hoe zij extra ondersteuning inzetten en hoe samenwerkingen tussen schoolsoorten wordt gezocht om van elkaar te leren. Laat u inspireren! En heeft u naar aanleiding van de film, ideeën voor een vervolg of vragen, we horen het graag!Reacties kunnen gemaild worden naar Astrid Later (beleidsmedewerker SWV Rijn & Gelderse Vallei): a.later@swvrgv.nl

Klik hier voor de film over Passend Onderwijs in Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei.

De deelnemende scholen aan deze film zijn:
CBS Tamim uit Veenendaal
Basisschool De Bijenkorf (voorheen Ireneschool) uit Wageningen
CP van Leersumschool uit Veenendaal
SBO de Windroos uit Veenendaal
PCBS De Fontein in Barneveld

Terug naar het overzicht