“Iedereen hoort erbij!”


"Iedereen hoort erbij!", een project van de Rijksuniversiteit Groningen.

Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen is men bezig met de ontwikkeling van het lespakket 'Iedereen hoort erbij!'; een lespakket voor kleuters om de sociale acceptatie van leerlingen met een beperking binnen het regulier onderwijs te versterken. Dit project is ontwikkeld omdat steeds meer kinderen met een naar het reguliere onderwijs gaan, waarbij sommige kinderen helaas sociale moeilijkheden ervaren. Zo heeft een deel van deze kinderen met beperkingen minder vriendschappen, wordt minder geaccepteerd en maakt minder vaak deel uit van het sociale netwerk in de klas.
Het lespakket ‘Iedereen hoort erbij!’ is ontwikkeld om meer begrip en acceptatie voor kleuters met een beperking te creëren. Gedurende zes weken, zal met behulp van interactieve animatiefilms aandacht worden besteed aan dit onderwerp. Ook wordt het contact in de klas versterkt door de kinderen in kleine groepjes te laten samenwerken.
Vanaf januari 2017 zal het lespakket in de praktijk gebracht worden. Er wordt dan onderzocht welke effecten het lespakket in de praktijk heeft. De onderzoekers zijn hiervoor op zoek naar reguliere kleuterklassen waarin kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of auditieve beperking meedraaien. Zij zoeken zowel klassen die het lespakket willen uittesten, als klassen die fungeren als controlegroep.
Bijgaand vindt u een flyer waarin meer informatie over het project en het lespakket voor de leekrachten te vinden is.

Nelly Kooistra
Projectmedewerker

Project "Iedereen hoort erbij!"
Rijksuniversiteit Groningen
Afdeling Orthopedagogiek
Grote Rozenstraat 38
9712 TJ Groningen
iedereenhoorterbij@rug.nl
050-3639734

Terug naar het overzicht