Schoolondersteuningsprofielen


Schoolondersteuningsprofielen Q3.

De schoolondersteuningsprofielen zijn vernieuwd. In het voorjaar van 2018 hebben alle scholen een schoolondersteuningsprofiel in het instrument Q3 ingevuld. Na de eerste invulling hebben de scholen de kans gehad om het profiel in het team te bespreken en eventueel aan te passen. De definitieve versies zijn nu per regio gerangschikt op onze site bij documenten - schoolondersteuningsprofielen opgenomen.

Terug naar het overzicht

Medewerkers