Onderwijsprofessionals

Om ieder kind de juiste onderwijsondersteuning te bieden, werkt ook jouw schoolbestuur samen in samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. De Wet passend onderwijs geldt vanaf augustus 2014, maar passend onderwijs doen we natuurlijk allang. Op deze site vind je informatie over hoe wij in onze regio passend onderwijs organiseren, om ieder kind het beste onderwijs te bieden.