Doelen

Rijn & Gelderse Vallei wil dat in 2018 ...

… iedere leerling een passend onderwijsarrangement
     heeft, zo thuisnabij mogelijk

… er niet één thuiszitter is

… elke basisschool zijn basisondersteuning op orde
     heeft en inzicht heeft in (leer)opbrengsten

… de leerkracht dé spil is in het bieden van (basis)
     ondersteuning in de eigen groep

… de intern begeleider dé spil is in onze ondersteuningsaanpak

… er extra geld is voor versterking van het regulier onderwijs

… we onderwijsondersteuning snel en efficiënt organiseren (heldere procedures, snelle plaatsing,
     doorstroom en terugplaatsing)

… we preventief werken en we effectieve preventieve onderwijsarrangementen aanbieden

… we goed samenwerken met de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs, gemeenten en 
     jeugdhulpinstellingen

… minder kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs gaan

… het aantal klachten en beroep en bezwaar minimaal zijn