Zorgplicht

Elke school zorgplicht

Met het ingaan van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben alle scholen ‘zorgplicht’. Ook jouw school moet dus zorgen voor passend onderwijs voor iedere leerling die wordt aangemeld. Dit kan door zelf passend onderwijs te bieden, of een meer passende onderwijsplek te regelen in onze regio.

In Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei zijn de 35 samenwerkende schoolbesturen samen verantwoordelijk voor passend onderwijs aan alle kinderen in ons samenwerkingsverband.

Een gedetailleerde uitwerking staat in het Schema Zorgplicht van ons samenwerkingsverband.