Nieuw!?

Nieuw!?

Passend onderwijs is niet nieuw. Wie dagelijks bezig is met het vinden van een goed antwoord op de onderwijsbehoefte van leerlingen, is ‘bezig’ met passend onderwijs. Ook werken veel scholen in onze regio al samen.

Wél nieuw is de Wet passend onderwijs, veranderende geldstromen en de andere organisatie van passend onderwijs. Schoolbesturen in Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wageningen regelen vanaf 2014 samen dat ieder kind in de regio zich optimaal kan ontwikkelen.