Niveaus van ondersteuning

Niveaus van ondersteuning

We kennen in Rijn & Gelderse Vallei drie niveaus van onderwijsondersteuning:

  • niveau 1: basisondersteuning
  • niveau 2: extra ondersteuning (onderwijsarrangement op de reguliere basisschool)
  • niveau 3: extra ondersteuning (onderwijsarrangement in het speciaal (basis)onderwijs)

Folders met algemene informatie voor ouders, onder andere over ondersteuning, zijn in twee versies beschikbaar:

Basisondersteuning omvat alle preventieve en zogenoemde ‘licht curatieve interventies’ die je als leerkracht/basisschool planmatig inzet voor een kind. Soms zijn daar externe deskundigen of ketenpartners bij betrokken. Het gaat dus om alles wat de basisschool op eigen kracht uitvoert: er is géén sprake van een indicatie.

Is basisondersteuning onvoldoende passend? Dan bieden we een arrangement dat wel aansluit bij de onderwijsbehoeften. Dit is extra ondersteuning op niveau 2. Elke vorm van extra ondersteuning noemen we een arrangement.

Voor elk arrangement vullen we het OPP in. Dit is een hulpmiddel dat elke basisschool in onze regio gebruikt om in kaart te brengen wat een kind precies nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Extra ondersteuning op niveau 2 biedt de eigen basisschool aan, eventueel samen met een andere basisschool, het speciaal (basis)onderwijs of externe deskundigen.

Heeft een kind méér nodig dan extra ondersteuning in de eigen basisschool, dan kan het speciaal (basis)onderwijs een specialistisch arrangement bieden. Voor deze extra ondersteuning op niveau 3 geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring af. Vooraf is een deskundigenadvies nodig.