Onderwijs en jeugdhulp

Onderwijs en jeugdhulp

Eén kind, één gezin, één plan. Om zover te komen dat onderwijs en jeugdhulp goed op elkaar aansluiten, werkt Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei nauw samen met de zeven gemeenten in onze regio. Zij zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp.

Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei heeft het Ondersteuningsplan afgestemd met de beleidsplannen voor jeugdhulp van de gemeenten in onze regio. Dit heet ‘op overeenstemming gericht overleg’. We werken ook samen voor leerplicht, leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting.

Klik voor website FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs.