Invloed!

Onderwijsprofessionals hebben invloed!

Als onderwijsprofessional heb je invloed op passend onderwijs in onze regio. Sinds januari 2014 kent Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei een Ondersteuningsplanraad. In deze raad zijn ouders en medewerkers van de samenwerkende scholen vertegenwoordigd.

De Ondersteuningsplanraad (OPR) stemt minimaal een keer per vier jaar in met het Ondersteuningsplan. De OPR overlegt met het bestuur van het samenwerkingsverband over actuele thema’s en de begroting. Ook kan de OPR zelf voorstellen doen aan het bestuur.