Specialistisch arrangement

Specialistisch arrangement: hoe?

Onze regio heeft vier scholen voor speciaal basisonderwijs en een breed aanbod voor speciaal onderwijs. Daarmee hebben wij een dekkend aanbod voor vrijwel iedere ondersteuningsvraag van een kind. Voor (tijdelijke) plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig, met vooraf een deskundigenadvies.

Voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De school vraagt een TLV aan bij het Samenwerkingsverband. Daarbij wordt altijd de Steunpunt Coördinator betrokken.


Een deskundigencommissie geeft advies. In deze commissie zitten onafhankelijke deskundigen die tot dan toe niet betrokken waren bij de leerling.

Als een kind via een kindercentrum of medisch kinderdagverblijf of via ‘zijinstroom’ naar het speciaal (basis)onderwijs wordt verwezen, is altijd een onafhankelijk deskundigenadvies nodig.

Meestal volgt het samenwerkingsverband het advies van de (onafhankelijke) deskundigencommissie, na een check. Zijn alle betrokkenen gehoord? Welke extra ondersteuning kreeg de leerling tot nu toe? Is voldoende gekeken naar alle ondersteuningsbehoeften van de leerling?