Visie

Visie op Passend Onderwijs

Wat heeft dit kind nu nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen? Dat is de basisvraag voor passend onderwijs in Rijn & Gelderse Vallei.

Wij sluiten aan bij talent en ondersteunen een kind zo goed mogelijk in zijn ontwikkeling. Dat lukt voor circa 95 procent van alle kinderen gelukkig prima op de reguliere basisschool. Ook als een kind extra hulp of ondersteuning nodig heeft, kan de reguliere basisschool die vaak zelf bieden.

Is extra onderwijsondersteuning nodig? Dan geldt: zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest geschikte persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) jeugdhulp. Leerlingen voor wie een speciale onderwijsplek het meest passend is, kunnen terecht op de scholen voor speciaal (basis)onderwijs in ons samenwerkingsverband.