Waar wij voor staan

Wat mogen kinderen/ouders verwachten?

In het Schoolondersteuningsprofiel heeft jouw school samengevat wat de school te bieden heeft aan onderwijsondersteuning. Zo kunnen ouders zich goed informeren. Alle samenwerkende schoolbesturen hebben ook afspraken gemaakt. Wat mogen kinderen en ouders verwachten van elke (en dus ook jouw) school?

  • wij sluiten aan bij talent: wat heeft een kind nu nodig om tot leren te komen en zich verder te ontwikkelen?
  • de basiskwaliteit is op orde: minimaal een voldoende van de onderwijsinspectie
  • wij werken handelingsgericht: we stemmen ons aanbod af op wat een kind nodig heeft
  • wij werken opbrengstgericht: we volgen de ontwikkeling van een kind goed en kunnen zo snel signaleren als meer ondersteuning nodig is
  • wij werken met ouders samen als gelijkwaardige partners
  • wij betrekken ouders vanaf stap één bij extra ondersteuning voor hun kind en zorgen voor tijdige en goede informatie daarover
  • voor extra ondersteuning geldt dus: zo snel, licht en dichtbij huis mogelijk, op de goede manier, door de meest geschikte persoon/instelling en samen met ouders en (zo nodig) jeugdhulp