OPR en MR

De Ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat uit ouders en medewerkers. Namens hun achterban denken, praten en beslissen de leden mee over passend onderwijs in onze regio.

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit medewerkers van het samenwerkingsverband. Zij vertegenwoordigen de medewerkers in beleidsontwikkeling o.a. betreffende zaken die op de werk- en arbeidsvoorwaarden van de medewerkers betrekking hebben.