Medezeggenschap

Medezeggenschap goed geregeld

Medezeggenschap van ouders en medewerkers is goed geregeld in Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei.

In de Ondersteuningsplanraad (OPR) zijn medewerkers en ouders vertegenwoordigd die invloed hebben op passend onderwijs in onze regio.

De OPR is te bereiken via: opr@swvrgv.nl

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit medewerkers van het samenwerkingsverband. Zij vertegenwoordigen de medewerkers in beleidsontwikkeling o.a. betreffende zaken die op de werk- en arbeidsvoorwaarden van de medewerkers betrekking hebben.