Statuten en reglementen

Statuten en reglementen

Meer weten over opzet, organisatie en afspraken rondom OPR en medezeggenschapsraad?
Download hier meer informatie over statuten en reglementen.

OPR Statuten
OPR Reglement

MR Statuten
MR Reglement
MR Faciliteitenregeling