Onderwijsondersteuning

Onderwijsondersteuning: Wat is dat?

Met zo’n 95 procent van de kinderen in Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei gaat het gelukkig prima op de basisschool. De leerkracht probeert het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoefte van uw kind.

Ook als uw kind extra ‘lichte’ ondersteuning nodig heeft, biedt de leerkracht die zelf. De intern begeleider van de school kan ondersteuning organiseren. Denk aan hulpmiddelen voor een kind met dyslexie of een training om faalangst te verminderen. Dit valt allemaal onder ‘basisondersteuning’.


Is extra ondersteuning nodig? Dan vullen de leerkracht en intern begeleider samen met u het Groeidocument in. U brengt samen in kaart welke ondersteuning past bij uw kind. Uw kind krijgt vervolgens het meest passende onderwijsarrangement, op de eigen school. Vaak wel met extra hulp via het samenwerkingsverband. De basisschool regelt dit via de Steunpunt Coördinator van ons steunpunt.

Is extra ondersteuning in de basisschool voor uw kind niet voldoende passend? Dan kan het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs dat wél zijn. Ons samenwerkingsverband heeft vier scholen voor speciaal basisonderwijs en een breed aanbod voor speciaal onderwijs. Zo kunnen we voor vrijwel ieder kind in onze regio de juiste ondersteuning bieden. In het specialistisch arrangement staan ook afspraken over de duur; plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs kan ook tijdelijk zijn.

Voor ouders zijn algemene informatiefolders voor kinderen van 0 - 4 jaar en voor kinderen van 4 - 12 jaar ontwikkeld.

Klik hier voor het Ondersteuningsplan, waarin u meer leest over hoe wij onderwijsondersteuning organiseren.

In het Schoolondersteuningsprofiel beschrijft elke school in Rijn & Gelderse Vallei wat de onderwijsondersteuningsmogelijkheden zijn.
Klik hier voor de pagina met profielen of check de website van de school van uw kind.

Klik hier voor antwoorden op veel voorkomende vragen.