Invloed!

Ouders hebben invloed!

Goede samenwerking tussen school en ouders is altijd belangrijk. Daarom vinden wij dat u vanaf stap één betrokken moet zijn bij het onderwijs aan uw kind, niet pas als blijkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Wij hebben afspraken gemaakt over ouderbetrokkenheid.

 

Ouders kunnen ook meedenken, meepraten en meebeslissen over passend onderwijsbeleid. Medezeggenschap is geregeld via de Ondersteuningsplanraad. In deze raad zijn ouders en medewerkers van de samenwerkende scholen vertegenwoordigd. Eén van de belangrijkste rechten: het goedkeuren van het Ondersteuningsplan. Hierin omschrijft het samenwerkingsverband hoe onderwijsondersteuning in onze regio is geregeld.

Klik voor meer informatie over de Ondersteuningsplanraad.