Specialistisch arrangement

Meer over een specialistisch arrangement

Voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De school vraagt een TLV aan bij het Samenwerkingsverband. Daarbij wordt altijd de Steunpunt Coördinator betrokken.


Een deskundigencommissie geeft advies. In deze commissie zitten onafhankelijke deskundigen die tot dan toe niet betrokken waren bij uw kind.

Als uw kind via een kindercentrum of medisch kinderdagverblijf of via ‘zijinstroom’ naar het speciaal (basis)onderwijs wordt verwezen, is altijd een onafhankelijk deskundigenadvies nodig.

Meestal volgt het samenwerkingsverband het advies van de (onafhankelijke) deskundigencommissie, na een check. Zijn alle betrokkenen gehoord? Welke extra ondersteuning kreeg uw kind tot nu toe? Is voldoende gekeken naar alle ondersteuningsbehoeften van uw kind?

Bent u het als ouder(s) niet eens met onze beslissing, dan kunt u de Bezwaarprocedure volgen.