Wat mag u verwachten?

Wat mag u verwachten in onze regio?

Schoolbesturen in het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei hebben afspraken gemaakt over wat kinderen en ouders (minimaal) mogen verwachten van elke school:

  • wij sluiten aan bij talent: wat heeft uw kind nu nodig om tot leren te komen en zich verder te ontwikkelen?
  • de basiskwaliteit is op orde (minimaal een voldoende van de onderwijsinspectie)
  • we werken handelingsgericht (we stemmen ons aanbod af op wat een kind nodig heeft)
  • we werken opbrengstgericht (we volgen de ontwikkeling van kinderen goed en kunnen zo snel signaleren als meer ondersteuning nodig is)

  • wij werken met ouders samen als gelijkwaardige partners
  • ouders worden vanaf stap één betrokken bij extra ondersteuning voor hun kind en worden goed geïnformeerd over alles wat daarbij komt kijken
  • voor extra onderwijsondersteuning geldt: zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest goede manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) met jeugdzorg