Zorgplicht

Passend Onderwijs: Zorgplicht

Volgens de Wet Passend Onderwijs hebben schoolbesturen ‘zorgplicht’. Dat betekent dat de school waar u uw kind aanmeldt, voor passend onderwijs moet zorgen. Dat kan op die school zelf zijn, of op een andere, meer passende school. Samen zijn de 34 schoolbesturen in Rijn & Gelderse Vallei verantwoordelijk voor passend onderwijs voor álle kinderen in het samenwerkingsverband.

  • Klik hier om te zien of uw school(bestuur) ook bij Rijn & Gelderse Vallei hoort.
  • Een gedetailleerde uitwerking staat in het Schema Zorgplicht.
  • Op www.passendonderwijs.nl vindt u alle (landelijke) informatie over passend onderwijs.