Regionale steunpunten

Scholen in onze regio kunnen een beroep doen op het regionaal steunpunt in hun regio. Hier werken de Steunpunt Coördinatoren. De Steunpunt Coördinatoren ondersteunen alle scholen in hun regio bij het vormgeven van de juiste onderwijsondersteuning. De Steunpunt Coördinatoren vormen samen met de directeur de ‘motor’ van ons samenwerkingsverband.

Wat de steunpunten en de Steunpunt Coördinatoren kunnen betekenen voor kinderen, ouders en onderwijsteams in ons samenwerkingsverband, wordt de komende periode dus verder uitgewerkt. Vragen daarbij: hoe zetten we preventieve arrangementen effectief in? Welke rol kunnen het expertisenetwerk en het expertisepunt spelen in gezamenlijke professionalisering? Hoe gaat de pool met gespecialiseerde uitvoerders er precies uitzien?