Expertisenetwerk

Regio als expertisenetwerk

Rijn & Gelderse Vallei maakt graag gebruik van de grote expertise die al aanwezig is. Er is de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgebouwd in de reguliere basisscholen, het speciaal (basis)onderwijs en de regionale expertisecentra in de vorige samenwerkingsverbanden.
Om ervoor te zorgen dat vooral intern begeleiders snel hun weg vinden in dit expertisenetwerk, kunnen de Steunpunt Coördinatoren bemiddelen. Als het ondersteuningsteam van een basisschool constateert dat extra ondersteuning nodig is, kan de intern begeleider snel een beroep doen op zo’n consulent, die opereert via de regionale steunpunten.