Steunpunt Coördinatoren

Steunpunt Coördinatoren

Scholen kunnen veel zelf. Is advies en ondersteuning nodig, dan kunnen leerkrachten/intern begeleiders een beroep doen op de Steunpunt Coördinator. Die werkt vanuit het regionaal toegankelijke expertisepunt/steunpunt.

Steunpunt Coördinatoren hebben goed in beeld wie of welke organisatie/instelling over welke expertise beschikt en kunnen extra ondersteuning snel en efficiënt organiseren. Die extra ondersteuning kan ook komen van ketenpartners buiten het samenwerkingsverband, zoals jeugdhulp.